Psychosynthese: psychologie met een hart

Psychosynthese is ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli. In eerste instantie aansluitend op het werk van Freud en Jung heeft hij zijn eigen mensvisie en werkwijze ontwikkeld. Psychosynthese is een optimistische psychologie.

Kenmerkend voor psychosynthese is het uitgangspunt dat de mens meer is dan lichaam en geest: ook hart en ziel. Psychosynthese is een trans-persoonlijke psychologie die een verbinding legt tussen psychologie en spiritualiteit. Psychosynthese werkt niet alleen met je probleemgebieden maar ook aan je groeimogelijkheden en de ontwikkeling van je kwaliteiten.


'Zoals de roos zich ontwikkelt van knop tot bloem, zo kunnen ook mensen zich ontwikkelen en tot bloei komen'

Iedereen heeft aangeboren eigenschappen en kwaliteiten. Afhankelijk van je levensweg kunnen deze zich meer of minder ontwikkelen. Daarnaast ontwikkel je in reactie op je levensgeschiedenis bepaalde gedragspatronen die je helpen om je staande te houden. In ieder mens kunnen verschillende, vaak tegenstrijdige gevoelens en gedachten leven en voor verwarring zorgen.

Psychosynthese helpt je om zicht te krijgen op je kwaliteiten en inzicht te krijgen in de patronen, die je hebt ontwikkeld om met problemen om te gaan. Psychosynthese helpt om een rustpunt in jezelf te vinden. Vanuit dit punt - ook het ‘zelf’ genoemd - kun je mild en zonder oordeel naar jezelf kijken. Aan het zelf verbonden is de wil: een belangrijk element in de psychosynthese. Met behulp van de wil maak je keuzes hoe je in de toekomst om wilt gaan met (probleem)situaties.

Nini Hakkers-de Vries - nini@vedere.nl - KvK 54180996